شهر سگزی

آب گرم ورتون

حوضخانه آبگرم ورتون

commentبدون دیدگاه
ریاست جمهوریسازمان میراث فرهنگی و گردشگریسازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهانتاریخ تهیه:  تیر 1385کنترل و بازنویسی: فهیمه نقاش زرگرتهیه کننده:  گلناز یکتائیان، مریم شعبانی تاریخچه و وجه تسمیه اثر:با استناد به مطالب ماکسیم سیرو و سبک بنا حوضخانه آبگرم…
کاروانسرای سگزی

کاروانسرای سگزی

commentبدون دیدگاه
مشخصات بنا: کاروانسرای سگزی بنایی است چهار ایوانه مستطیل شکل که در جبهه آن شش اتاق به‌طور قرینه در دو طرف ایوان مرکزی قرارگرفته است. اتاق‌ها هر یک دارای ایوان کوچک در جلو می‌باشند. شتر خان‌ها در طول سه جبهه…
فهرست