اقامتگاه های بومگردی شهر ورزنه

varzaneh guest house feathure - اقامتگاه سنتی ورزنه

اقامتگاه سنتی ورزنه

comment۲ دیدگاه
اقامتگاه سنتی ورزنه: اقامتگاه بومگردی ورزنه در شهر تاریخی ورزنه و در محله هفتادر و نزدیک مسجد جامع ورزنه واقع می‌باشد. ساختمان اقامتگاه سنتی ورزنه، خانه ای است که قدمت آن به دوره پهلوی می رسد. اقامتگاه بومگردی ورزنه جهت ارائه…